Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna podsumowująca pracę kaliskiej Policji w 2014 roku

Data publikacji 02.02.2015

dsc_1673Dzisiaj w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki pracy kaliskich policjantów za rok 2014. W odprawie uczestniczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski. Oprócz kierownictwa KMP w Kaliszu, w odprawie udział wzięli między innymi komendanci komisariatów, naczelnicy wydziałów oraz policjanci i pracownicy cywilni kaliskiej jednostki. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz szefowa Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Elżbieta Fingas-Waliszewska. 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Rafałowi Batkowskiemu przez mł.insp. Andrzeja Harasia – Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych na sali osób, szef kaliskiej jednostki mł. insp. Mirosław Ścisły, rozpoczął odprawę. Komendant omówił wyniki pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz prewencji za 2014 rok oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane w minionym roku.

Komendant zwrócił uwagę na zanotowany spadek liczby wszczętych postępowań w związku z popełnionymi na terenie miasta i powiatu kaliskiego przestępstwami i wzrost ich wykrywalności. Szczególnie podkreślił, że w minionych dwunastu miesiącach na kaliskich drogach spadła liczba wypadków, i co najważniejsze w ich wyniku mniej osób poniosło śmierć.

Mł. insp. Mirosław Ścisły omówił także, programy i działań prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie. Szczególną uwagę poświęcił debatom społecznym, które wpisują się w realizację Strategii Komendanta Głównego Policji. Policjanci w 2014 roku kontynuowali cykl debat na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Ich głównym celem było włączenie obywateli w wypracowanie rozwiązań zwiększających wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. W ubiegłym roku odbyło się 6 takich spotkań z mieszkańcami, w tym jedno poświęcone ofiarom przestępstw, w którym uczestniczył Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński. Jak podkreślił Komendant Miejski Policji w Kaliszu, były to bardzo potrzebne i cenne spotkania z uwagi na zgłaszane przez uczestników postulaty. Wnioski z debat realizowane są podczas bieżących zadań do służby.


Podczas odprawy głos zabierali również zaproszeni goście : Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz szefowa Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Elżbieta Fingas-Waliszewska. Wszyscy podkreślali dobrą współpracę z kaliską Policją, zaangażowanie w służbę społeczeństwu i widoczną poprawę bezpieczeństwa. Podziękowali również funkcjonariuszom i pracownikom KMP w Kaliszu za wkład wniesiony w uzyskane, bardzo dobre efekty pracy.

Odprawę podsumował Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy, podziękował instytucjom i władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, natomiast policjantom za osiągnięte wyniki i jej efekty. Zwrócił także uwagę na wysoką społeczną ocenę pracy policjantów wynikającą z różnych badań społecznych. Nakreślił również kierunki działania na obecny rok 2015. Życzył wszystkim policjantom wytrwałości i dalszych sukcesów.

 

{galeria}narada2015{/galeria}