Policjanci na targach pracy - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na targach pracy

Data publikacji 26.04.2017

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu po raz kolejny uczestniczyli w „Kaliskich Targach Pracy”. Stoisko informacyjne przygotowane z myślą o kandydatach zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji cieszyło się dużym zainteresowaniem. Organizatorem imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu.

 

Głównym celem „Kaliskich Targów Pracy”, było przybliżenie odwiedzającym specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz zadania pytań dotyczących procedur rekrutacji w poszczególnych firmach.

Wśród tegorocznych wystawców, nie zabrakło także przedstawicieli kaliskiej komendy. Wszystkie osoby odwiedzające targi i zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji mogły dowiedzieć się, jakie wymagania stawiane są kandydatom na funkcjonariuszy, jak również na jakich zasadach odbywa się rekrutacja do służby. Z myślą o przyszłych kandydatach zostały przygotowane ulotki informacyjne, w których znajdowały się m.in. dane dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów. Z kolei na osoby zdeklarowane czekały kwestionariusze osobowe kandydatów do służby w Policji.

Poniżej przypominamy, jakie wymogi musi spełnić kandydat aby przystąpić do procedury rekrutacyjnej:

  • wykształcenie średnie,

  • obywatelstwo polskie,

  • nieposzlakowana opinia,

  • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

  • korzystanie w pełni z praw publicznych,

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  • Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

     

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakładce "Rekrutacja do służby w Policji".