Debata społeczna w Żelazkowie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Żelazkowie

Data publikacji 02.05.2017

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Stawiszynie spotkali się z mieszkańcami gminy Żelazków na debacie, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. W trakcie spotkania głosów mieszkańców z uwagą słuchał, także Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu podinsp. Witold Goździelewski oraz przedstawiciele lokalnych władz. Wszystkie uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń zostały odnotowane przez funkcjonariuszy i zostaną zweryfikowane podczas codziennych służb. Tegoroczna edycja debat odbywa się pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ"

Debata została zorganizowana 26 kwietnia br. Gośćmi specjalnymi debaty byli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu – podinsp. Witold Goździelewski, Kierownik Posterunku Policji w Blizanowe asp. Michał Marcinowski, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie Tomasz Góral, Sekretarz Gminy Żelazków Bogdan Muszyński, Podinspektor ds. Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Żelazkowie Marta Garczarek oraz asystent Wójta Gminy Żelazków Marek Ginalski.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu – podinsp. Witold Goździelewski. W trakcie prezentacji multimedialnej scharakteryzował cztery obszary tematyczne, a mianowicie: Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, działania profilaktyczne aktualnie realizowane przez Policję w środowisku lokalnym, aplikację „Moja Komenda” oraz nową koncepcje pracy dzielnicowego. W trakcie swojego wystąpienie podinsp. Goździelewski przedstawił również dane statystyczne dotyczące przestępczości oraz omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach.

Po wprowadzeniu rozpoczęła się dyskusja, na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania. Początek debaty zdominowały pytania odnoszące się do infrastruktury drogowej. Pytania od uczestników debaty dotyczyły nie tylko złego stanu dróg, czy nieprawidłowego oznakowania, ale również niebezpiecznych miejsc na drogach. Pojawiły się również prośby o częstsze kontrole drogowe na terenie gminy pod kątem przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących. Poruszono również temat bezpieczeństwa młodzieży szkolnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie.

Zakończenie debaty to wiele głosów poparcia oraz pochwały kierowane w kierunku policjantów. Tu zwrócono m.in. uwagę na efektywność pracy funkcjonariuszy jak organizowanie przez nich różnego rodzaju akcji profilaktycznych.