Policjanci na półkoloniach - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na półkoloniach

Data publikacji 16.07.2017

Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu odwiedzili uczestników „Wakacji w mieście”, półkolonii organizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. Głównym celem tego typu spotkań jest, przypomnienie najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Mundurowi przekazali dzieciom informacje, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc.

Wakacje się rozpoczęły. Jednak dla policjantów, to w dalszym ciągu czas intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających w naszym regionie. Stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w ramach prowadzonych działań „Bezpieczne Wakacje” spotykają się z uczestnikami półkolonii organizowanych na terenie Kalisza. W minionym tygodniu, odwiedzili dzieci wypoczywające w ramach akcji „Wakacje w mieście”.

Tematem wiodącym spotkań było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w domu, a także na placu zabaw. Podczas wizyt policjanci omówili zasady bezpiecznego wypoczynku przypominając szczególnie o zasadach bezpiecznych kąpieli na otwartych akwenach wodnych oraz przestrzegali przed pływaniem w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze radzili również jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Przypomniano również wszystkim dzieciom, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych, przechodzenie przez jezdnię w miejscu wyznaczonym, którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy oraz kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika.

Policjanci starali się przekazać dzieciom, zarówno tym starszym, jak i tym młodszym, informację o tym jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Opowiadali też o swojej pracy, aby najmłodsi wiedzieli, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie pomocy.

Zajęcia w ramach akcji „Wakacje w mieście” odbywają się w pięciu kaliskich szkołach:

- w Szkole Podstawowej Nr 1,
- w Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Szkole Podstawowej Nr 17,
- w Szkole Podstawowej Nr 18,
- w Zespole Szkół Nr 11.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Kaliszu.