Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Stawiszynie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Stawiszynie

Data publikacji 22.09.2017

Spotkania w szkołach i przedszkolach, współpraca z miejscowymi jednostkami samorządowymi, organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców, to tylko niektóre z codziennych zadań dzielnicowego. Zadania te wpisane są w założenia programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej nas”. Koncepcje programu realizują wszyscy kaliscy dzielnicowi, wśród nich mł. asp. Szymon Jankowski z Komisariatu Policji w Stawiszynie.

Bycie funkcjonariuszem „pierwszego kontaktu”, jak zwykło się nazywać dzielnicowych, to bardzo odpowiedzialna i trudna służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Zbieranie informacji, udzielanie porad, rozmowy z mieszkańcami, spostrzegawczość i obowiązkowe obchody – to codzienność dzielnicowego. Zagadnienia zgłaszane przez obywateli dotyczą niejednokrotnie spraw delikatnych - dotyczących życia prywatnego, problemów rodzinnych czy przemocy. Są też tematy, które nie należą do kompetencji dzielnicowego tj. problemy zdrowotne, czy trudności w załatwieniu spraw urzędowych, w których również policjanci starają się pomóc.

Program dzielnicowy „Dzielnicowy bliżej nas” został wprowadzony przez MSWiA w październiku 2016 roku. Jego głównym założeniem jest faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

Od blisko roku dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji pracują w nowej formule. Jednym z nich jest mł. asp. Szymon Jankowski z Komisariatu Policji w Stawiszynie. Rola dzielnicowego pełniącego służbę na terenie powiatu, ma szczególne znacznie. Często jego rejon służbowy, to kilka miejscowości oddalonych od siebie. Jednak i tutaj dzielnicowy może być rozpoznawalny, wystarczy dobre zaplanowanie swojej pracy oraz stały kontakt z mieszkańcami.

Założenia te wzorowo realizuje starszy dzielnicowy Szymon Jankowski, który oprócz zaplanowanych na dany dzień zadań, stara się codziennie znaleźć czas na spotkania z mieszkańcami. Cyklicznie odwiedza również urzędników, nauczycieli oraz przedstawicieli duchowieństwa, pytając o osoby, które mogą potrzebować jego pomocy. Często to właśnie podczas tego typu rozmów, uzyskuje informacje o mieszkańcach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Interwencje mł. asp. Szymona Jankowskiego często dotyczą sytuacji rodzinnej, problemów wychowawczych lub nieporozumień sąsiedzkich. Nie w każdej sytuacji dzielnicowy jest w stanie sam pomóc, dlatego często wskazuje odpowiednie instytucje, które mogą rozwiązać dany problem.

Codzienna współpraca i wymiana informacji pomiędzy Policją a mieszkańcami i instytucjami, może korzystnie wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom oraz ograniczyć zjawisko patologii społecznych. Oczywiście nie bez znaczenia są spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. W myśl powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci", dzielnicowy z Komisariatu Policji w Stawiszynie nie czeka na zaproszenia ze szkół i przedszkoli, ale wykorzystuje każdą nadarzającą okazję do spotkań z przedszkolakami i uczniami. Chce w ten sposób, nie tylko przypomnieć dzieciom o przestrzeganiu przepisów, ale również uświadomić im, że rolą policjanta jest przede wszystkim pomaganie najmłodszym i że zawsze mogą na niego liczyć.

To między innymi poprzez pracę dzielnicowego tworzy się zaufanie społeczeństwa do Policji. Zaufanie jest szczególnie ważne, bo buduje poczucie bezpieczeństwa.