Podsumowanie działań NURD - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 08.02.2018

Kaliscy policjanci, podobnie jak funkcjonariusze z całej Wielkopolski przeprowadzili działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez pieszych, przyglądali się również bacznie zachowaniom kierowców wobec pieszych. W trakcie jednodniowych działań wylegitymowano 199 osób, na 123 niechronionych uczestników ruchu drogowego nałożono mandaty karne.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w trakcie działań zwracali szczególną uwagę na zachowania pieszych jak również kierowców w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przekraczali jezdnię miejscu niedozwolonym.

Poniżej szczegółowy wykaz wyników działań:

 

Informacja o efektach działań  "NURD"
przeprowadzonych w dniach 7 lutego 2018 roku przez KMP w Kaliszu
  Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 25
  Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 0
  Liczba legitymowanych osób - ogółem 199
  Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 54
  W tym samochodów osobowych 49
  amochodów ciężarowych 5
  busów 0
  autokarów 0
  motocykli 0
  motorowerów 0
  Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 169
  przestępstw z art. 178a§1 k.k. 1
  innych przestępstw 1
  wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0
  wykroczeń z art. 87§2 k.w. 0
  wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0
  Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 146
  nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 2
  nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 1
  nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0
  wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 5
  za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 0
  nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 123
  przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba 10
  przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 107
  nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 3
  jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba 0
  jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba 3
  Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 1
  Liczba zastosowanych pouczeń 22
  Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 1
  prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0
  dowody rejestracyjne 4