Zaginieni - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZAGINIONYCH I POSZUKIWANYCH PROSIMY  PRZEKAZYWAĆ TELEFONICZNIE POD
NR 62 76-55-193, 76-55-370 LUB 997 BĄDŹ   OSOBIŚCIE W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU PRZY UL. JASNEJ 1-3 LUB NA ADRES: 
miroslaw.balcer
@kalisz.policja.gov.pl