Z życia SEiR Policyjnych w Kaliszu

VII ZAWODY STRZELECKIE KÓŁ EMERYTÓW FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH W ZIEMII KALISKIEJ

W dniu 11 września br. odbyły się VII Zawody Strzeleckie Kół Emerytów Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Kalisza, które jak co roku były świetną okazją do integracji środowiska emerytów i nawiązywania nowych przyjaźni

Zawody odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie k/Kalisza. Ugoszczono nas jak zawsze dostatnio i serdecznie. Dla uczestników i zaproszonych gości przygotowano kawę i herbatę oraz pyszną grochówkę i potrawy z grilla.

Obecnością zaszczycili nas Prezydent Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki i V-ce Prezes ZG SEiRP Zdzisław Bartula oraz Przewodniczący ZG ZEiR SW Janusz Kwiecień.

Udział w zawodach zgłosiły zarządy kół emerytów: Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, którą reprezentowały: KT z COSSW, ZK z Sieradza i Emeryci Akademików Czeskiej Służby Więziennej. Łącznie 42 zawodników , reprezentujących 12 drużyn.

Strzelanie odbyło się z pistoletu P 99 i 9 mm PM 06. Zawody przebiegły w znakomitej sportowej rywalizacji i bezpiecznie.

SEiRP w Kaliszu wystawiło 2 drużyny, które w tych zawodach zajęły dwa pierwsze miejsca. Dwaj nasi zawodnicy: Henryk Kubik i Wojciech Wajgielt w obu konkurencjach zajęli dwa pierwsze miejsca w kolejności wymienionej. Zawodników osiągających najlepsze wyniki wyróżniono medalami, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez Prezydenta FSSM RP i ZG wymienionych Stowarzyszeń.

Uroczyście otwarto jak i zakończono zawody. Głos zabierali Prezydent FSSM RP , Prezesi ZG z Warszawy jak i gospodarze z COSSW, którym za organizację zawodów serdecznie dziękujemy.

R.Wojciechowski