Z życia SEiR Policyjnych w Kaliszu

Spotkanie emerytów i rencistów policyjnych z władzami m. Kalisza oraz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W dniu 8 grudnia 2017r z inicjatywy Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyło się spotkanie naszych emerytów i rencistów z wladzami miasta Kalisza reprezentowanymi przez v-ce Prezydenta Miasta Kalisza Panią Karolinę Pawliczak i v-ce Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Zbigniewa Włodarka oraz Komendantem Kaliskiej Policji insp. Bieńkiem Dariuszem. Zaproszono rownież Prezesa ZW SEiRP Jana Zachciała i prezesów bratnich służb mundurowych: Wojska Polskiego, Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Prezes Zbigniew Gąsiorek przedstawił informacje o dzialalnosci stowarzyszenia na rzecz naszych emerytow i rencistów . Nadmienił, że nasze stowarzyszenie obecnie liczy 237 członków oraz że wszystko co robimy jest pracą społeczną członków zarządu i aktywu stowarzyszenia.

Nasze największe osiagnięcia to działania integracyjne, aktywizacja seniorów na rzecz włączania się w inicjatywy kulturalne miasta jak Uniwersytet III wieku, dzialalność w samorządach osiedlowych, organizacjach pozarządowych takich jak: PTTK, LOK, Klubach Honorowych Krwiodawców, Towarzystwo Miłośników Kalisza, Klub Oficerow Rezerwy, Polski Związek Kolarski i OSP.

Emeryci nasi swoją tworczość artystyczna prezentują na wystawach np. Dojrzały talent oraz różnego rodzaju plenerach malarskich. Prezes poinformowal również, że w ubiegłym miesiącu nasza delegacja repraezentowała SEiRP a przez to naszych emerytów i rencistow podczas obrad Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu. Byliśmy jedyną reprezentacją seniorów służb mundurowych wielkopolski.

Prezes referował: nasi członkowie włączają się w obchody ważnych rocznic i świąt państwowych. Uczestniczą w rajdach turystycznych organizowanych pod patronatem Komendy Głównej Policj. Biorą udział w zawodach strzeleckich służb mundurowych. Ciekawązformą integracyjną są organizowane wycieczki zagraniczne i krajowe.

W okresie letnim organizowane są pikniki integracyjne, gdzie przy tradycyjnej grochówce seniorzy wspominają minione lata służby i spotykają się z młodszymi kolegami.

Aktualnie wielu z nas przechodzi trudny okres z tytułu znacznie obniżonych rent i emerytur. Stowarzyszenie pomaga zainteresowanym w pisaniu odwołań od niekorzystnych decyzji.

Zarząd nie zapomina o emerytach w podeszym wieku, odwiedza chorych w miejscu zamieszkania, wspiera w komisji socjalnej ich wnioski o zapomogi, organizuje spotkania 80-latków oraz pomaga w organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osob potrzebującech.

Celem spotkania było poinformowanie władz samorządowych i kierownicta Komendy Policji o problemach naszych emerytów, naszych dzialaniach oraz stworzenie okazji, by mogli oni o swoich problemach powiadomić wymienionych osobiście.

Na spotkaniu najaktywniejsi członkowie naszego stowarzyszenia zostali odznaczeni:

Odznaką honorową XXV lecia SEiRP

 • Józef Jaworowski,

 • Mieczysława Kawecka,

 • Antoni Andrzejczak,

 • Stefan Wojciechowski,

 • Józef Wojtaszczyk.

Medalem XXXV lecia ZŻWP

 • Urbaniak Edmund,

 • Wroniecki Antoni,

 • Jędraszczyk Jerzy,

 • Kołodziej Józef,

 • Wojcieszak Adam.

Medalem - Za zasługi dla Pożarnictwa

 • insp. Dariusz Bieniek Komendant Miejski Policji w Kaliszu - złotym,

 •  Karolina Pawliczak w-ce Prezydent m Kalisza - srebrnym,

 • Iwona Forysiak - brązowym,

 • Andrzej Grudnicki - brązowym.

Kończąc spotkanie Prezes Gąsiorek zaznaczył, że te osiągnięcia kaliskiego stowarzyszenia były możliwe dzięki aktywnej pracy członków zarządu, wsparciu władz samorządowych oraz kierownictwu kaliskiej policji.

Roman Wojceichowski