Zespół Komunikacji Społecznej - Oficer Prasowy KMP w Kaliszu - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Oficer Prasowy KMP w Kaliszu

Zespół Komunikacji Społecznej

 

 

  Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

 

 

Oficer Prasowy:

 

 
           
 

       

                                asp. Anna Jaworska-Wojnicz                     

 
 
rzecznik.kalisz@po.policja.gov.pl
 

 

 tel. 601-937-511
 

tel. 47 77 51 154

 
fax 47 77 51 201

 

 

 

 

Oficer Prasowy odpowiada tylko na pytania i  e-maile przesyłane  przez dziennikarzy! 

 

 Zespół Prasowy KMP w Kaliszu :

 

- nadkom. Przemysław Czarnecki  tel.:  47 77 231

- podkom. Witold Woźniak  47 77 51 224