Powstaje mapa zagrożeń bezpieczeństwa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Powstaje mapa zagrożeń bezpieczeństwa

2bW Villi Calisia odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa. Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Andrzej Haraś. Zgłoszone postulaty uczestników debaty, będą miały istotny wpływ na ostateczny kształt tego projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.

 

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym jest więc tworzenie narzędzi, które pozwolą w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawić skalę i rodzaj zidentyfikowanych na danym terenie zagrożeń. Co istotne, nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców, obok Policji czuwa również szereg innych służb i instytucji, dlatego do udziału w konsultacjach społecznych, które odbyły się 17 lutego w Villi Calisia zaproszono przedstawicieli organizacji, które współdziałają z kaliską Policją na rzecz bezpieczeństwa. Na sali obecni byli: Prezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Sapiński, Wiceprezydenci Miasta Kalisza Pani Karolina Pawliczak oraz Pan Artur Kijewski, Wicestarosta Kaliski Pan Jan Kłysz. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, które reprezentowali Komendant Miejski PSP st.bryg. Wieńczysław Prokop, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kaliszu ppłk Paweł Maziec oraz Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś. Wśród uczestników pojawili się również przedstawiciele władz gminnych, sanepidu, rad osiedlowych, ogrodów działkowych, Caritasu, szkół oraz mediów. Na sali obecny był również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł.insp. Tomasz Francuszkiewicz.

Spotkanie rozpoczął, odpowiedzialny za pion prewencji mł.insp. Andrzej Haraś - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, który na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej krótko omówił koncepcję tworzenia map zagrożeń. Kończąc swoje wystąpienie, mł.insp. Andrzej Haraś podkreślił, że to właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, które ma służyć do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa, a także do kontaktu ze społeczeństwem.

W trakcie otwartej dyskusji, uczestnicy spotkania wskazywali na punkty i rejony, które w ich odczuciu są miejscami zagrożonymi. W niektórych przypadkach, sami zgłaszający sugerowali przykłady rozwiązań, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo tj. doświetlenie takich miejsc jak park miejski, czy zwiększenie ilości kamer monitoringu na terenie miasta. Wszystkie zgłoszone uwagi i sugestie posłużą do tworzenia map zagrożeń na poziomie powiatowym, gminnym, dzielnicowym i osiedlowym.

{galeria}mzvc{/galeria}