Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Wolność bez nałogów"

20151210_170457_resizedKomenda Miejska Policji w Kaliszu, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Wolność bez nałogów”. Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także wychowanków placówek oświatowo–wychowawczych, kulturalnych jak również uczestników świetlic socjoterapeutycznych.

 

W tegorocznej, XVI edycji konkursu zachęcamy dzieci do wykonania plakatu promującego zdrowy styl życia, a młodzież do wymyślenia hasła promującego życie wolne od uzależnień. Technika wykonania pracy może być dowolna, np. malarstwo,rysunek, grafika, kolaż. Maksymalny wymiar pracy nie może przekroczyć formatu 100 x 70 cm. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą:

- imię i nazwisko oraz wiek autora

- adres szkoły / placówki z numerem telefonu

- imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna artystycznego

Plakaty należy dostarczyć w terminie do 4 listopada 2016 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:

- do 9 lat

- 10 – 12 lat

- 13 – 15 lat

- powyżej 16 lat

7 grudnia 2016r. nastąpi uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej XVI Konkursu Plastycznego „Wolność bez nałogów”, połączone z wręczeniem nagród laureatom w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu.

pdf regulamin_konkursu_2016