Z dziejów policji państwowej na ziemi kaliskiej - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Z dziejów policji państwowej na ziemi kaliskiej