Podsumowanie drugiego dnia działań "NURD" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Podsumowanie drugiego dnia działań "NURD"

Data publikacji 09.02.2018

Policjanci z całego województwa wielkopolskiego prowadzą działania NURD - czyli Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego. Akcja ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa tych, których nie chroni nic poza własnym rozsądkiem. Podczas drugiego dnia działań funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wylegitymowali 122 osoby, nałożyli na pieszych 57 mandatów karnych.

Informacja o efektach działań "NURD"
przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2018 roku przez KMP w Kaliszu
  8.02.2018
Łącznie w trakcie I i II zmiany
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 26
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 0
Liczba legitymowanych osób - ogółem 122
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 48
W tym samochodów osobowych 40
samochodów ciężarowych 8
busów 0
autokarów 0
motocykli 0
motorowerów 0
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 99
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 0
innych przestępstw 0
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 74
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 0
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 1
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 1
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 0
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 57
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba 3
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 51
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 1
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba 0
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba 1
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 1
Liczba zastosowanych pouczeń 12
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 0
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0
dowody rejestracyjne 8