Podsumowanie trzydniowych działań "NURD" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Podsumowanie trzydniowych działań "NURD"

Data publikacji 12.02.2018

Kaliscy policjanci, podobnie jak funkcjonariusze z całej Wielkopolski przeprowadzili w okresie od 7 lutego do 9 lutego 2018r. działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez pieszych, przyglądali się również bacznie zachowaniom kierowców wobec pieszych. W trakcie trzydniowych działań wylegitymowano 455 osób, na 215 niechronionych uczestników ruchu drogowego nałożono mandaty karne.

Prowadzone przez funkcjonariuszy działania były również doskonałą okazją do promowania prawidłowych zachowań pieszych, dlatego też kaliscy policjanci niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, którzy przekraczali jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych wręczali zaproszenia na seminarium pod hasłem „Bezpiecznie - chce się żyć!”, które odbędzie się 17 lutego 2018 roku o godz. 20.00 w Auli Colegium Novum PWSZ w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4A. Celem spotkania, jest upowszechnianie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorem jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. W tym roku ideę propagowania bezpieczeństwa na drodze wesprze zespół Kombi.

Poniżej szczegółowy wykaz wyników działań:

przeprowadzonych w dniach 7-9.02.2018 roku przez KMP w Kaliszu
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 76
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 1
Liczba legitymowanych osób - ogółem 455
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 186
W tym samochodów osobowych 167
samochodów ciężarowych 17
busów 1
autokarów 0
motocykli 0
motorowerów 0
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 362
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 2
innych przestępstw 3
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 306
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 12
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 2
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 7
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 5
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 215
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba 24
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 182
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 5
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba 0
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba 5
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 3
Liczba zastosowanych pouczeń 41
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 1
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0
dowody rejestracyjne 23