Z życia SEiR Policyjnych w Kaliszu

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SENIORÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W dniu 11 października 2017r w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się sesja na temat działań w zakresie organizowania życia codziennego seniorów. W debacie uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i związków zrzeszających emerytów z Wielkopolski.

Grupa seniorów z Kalisza liczyła 25 osób, której przewodniczył Tomasz Rogoziński- Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta. W grupie tej byli też przedstawiciele Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:

*Zbigniew Gąsiorek – prezes;

*Henryk Kubik;

*Barbara Buśkiewicz;

*Eugeniusz Linkowski.

Sesję prowadziła Przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk.

Po przedstawieniu informacji na temat działań w zakresie wspierania seniorów, zaprezentowano inicjatywy organizacyjne.

Dyskutanci pokazywali szereg inicjatyw, w które włączają seniorów: działania kulturalne i integracyjne. Mówiono o inicjatywach związanych z pomocą w rozwiązywaniu problemów życia codziennego emerytów.

Wszystkie te inicjatywy realizowane są przez Kaliskie SEiRP. Jako podstawę przyjęliśmy udzielanie pomocy chorym, załatwianie sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie spotkań rocznicowych, rekreacyjnych, wycieczek i rajdów turystycznych. Odwiedzamy chorych i pomagamy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

Aktualnymi problemami, z którym się borykamy to znaczne obniżenie rent i emerytur, zwłaszcza dotyczy to wdów po funkcjonariuszach oraz brak dotacji na działania organizacyjne.

 

Zbigniew Gąsiorek