Kontakt - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

 
Wydział Ruchu Drogowego
 
sekretariat 62 76-55-230
Naczelnik - nadkom. Przemysław Czarnecki
tel. 62 76-55-231
Zastępca Naczelnika - podkom. Artur Waszak
tel. 62 76-55-495