Korzystasz z bankomatu? Płacisz kartą? Bądź ostrożny! - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Korzystasz z bankomatu? Płacisz kartą? Bądź ostrożny!

Korzystasz z bankomatu? Płacisz kartą? Bądź ostrożny!

W trakcie urlopu pieniądze wydajemy szybciej niż zwykle. Gdy w portfelu zaczyna brakować gotówki zazwyczaj udajemy się do najbliższego bankomatu, bądź płacimy kartą. Niestety, często czynimy to automatycznie, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Tymczasem, zachowanie przysłowiowego minimum ostrożności pozwala uniknąć skopiowania karty przez nieuczciwego kelnera, sprzedawcę czy "nakładkę" zainstalowaną na bankomacie.

Dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z karty płatniczej:

* Jeśli to możliwe, idźmy do bankomatu w towarzystwie innej osoby,

* Wypłacając pieniądze rozejrzyjmy się czy w sąsiedztwie bankomatu nie stoi osoba obserwująca nas i bezpośrednie otoczenie urządzenia,

* Przed włożeniem karty do bankomatu sprawdźmy czy nie został on zmodyfikowany, czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki na klawiaturę lub w miejscu, gdzie wkładamy kartę,

* Korzystając z bankomatu stańmy tak by zasłonić wystukiwany kod PIN i wypłacaną kwotę. Starajmy się także zakryć klawiaturę np. ręką tak, by ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie mogła dostrzec kodu PIN,

* Nigdy nie zapisujmy kodu PIN na karcie płatniczej lub na kartce noszonej w portfelu razem z kartą,

* Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota zróbmy to dyskretnie. Nie liczmy pieniędzy na oczach innych. Nie korzystajmy z pomocy obcych osób przy wypłacie gotówki z bankomatu. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lub potrzebujemy pomocy, skontaktujmy się z działem call-center, lub poprośmy o pomoc osobę znajdującą się w placówce. Jednakże żadnej z tych osób nie podawajmy numeru PIN karty,

* Bierzmy potwierdzenie dokonywanych transakcji. To ułatwi zgłoszenie ewentualnej reklamacji, a także przyspieszy jej rozpatrzenie,

* Pamiętajmy o odebraniu karty z bankomatu po zakończeniu transakcji,

* Kontrolujmy stan konta na bieżąco. Jeśli zauważymy w historii konta transakcje, których nie dokonaliśmy, natychmiast poinformujmy bank oraz zastrzeżmy swoją kartę,

* Płacąc kartą w sklepie czy lokalu usługowym pamiętajmy o tym, że karty nie wolno nawet na chwilę spuścić z oczu. Skopiowanie naszej karty zajmuje ułamek sekundy! Płacąc kartą wymagajmy, żeby przyniesiono do nas terminal po to, by osobiście móc wczytać kartę. Jeśli technicznie nie jest to możliwe, powinniśmy razem z pracownikiem zakładu usługowego udać się np. na zaplecze gdzie znajduje się terminal,

* Jeśli terminal, zachowanie kelnera, sprzedawcy lub bankomat budzą nasz niepokój, natychmiast powiadommy o tym Policję.