Statystyka

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO W M-CU LUTYM 2020 R.

 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO W M-CU LUTYM 2020 R.

 

W m-cu lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 11 wypadków drogowych oraz 178 kolizji drogowych (w wypadkach 1 osoba zginęła w wyniku odniesionych obrażeń a 13 osób zostało rannych).

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

6

15

11

Od początku roku

12

29

26

 

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

143

180

178

Od początku roku

359

370

365

 

Ilość osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

7

18

13

Od początku roku

15

33

28

 

Ilość osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

-

-

1

Od początku roku

2

2

2

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w m-cu lutym br to:

- nadmierna prędkość – 1 wypadek drogowy,8 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3 wypadki drogowe, 48 kolizji drogowych;

- nieprawidłowe manewry tj. cofanie, wyprzedzanie, skręcanie, omijanie, zmiana pasa ruchu – 1 wypadek drogowy, 43 kolizje drogowe;

- niezachowanie bezpośredniej odległości miedzy pojazdami – 31 kolizji drogowych;

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 5 wypadków drogowych, 3 kolizje drogowe;

- inne przyczyny – 1 wypadek drogowy, 22 kolizje drogowe;

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

 

Kalisz

Gminy

Al.Wojska Polskiego- 13 kolizji drogowych,

ul.Częstochowska –2 wypadki drogowe,

8 kolizji drogowych;

ul.Górnośląska – 8 kolizji drogowych;

ul. Łódzka – 10 kolizji drogowych;

ul. Podmiejska – 1 wypadek drogowy,

5 kolizji drogowych;

ul. Poznańska - 7 kolizji drogowych;

ul. Stawiszyńska – 1 wypadek drogowy,

4 kolizje drogowe;

ul.Warszawska – 1 wypadek drogowy,

4 kolizje drogowe;

ul. Wrocławska- 3 kolizje drogowe;

ul. Młynarska – 1 wypadek drogowy, 2 kolizje drogowe;

ul.Polna – 1 wypadek drogowy,2 kolizje drogowe;

Rondo Solidarności – 1 wypadek drogowy,

2 kolizje drogowe;

 

Gm. Blizanów –3 kolizje drogowe;

Gm.Ceków- 3 kolizje drogowe;

Gm.Godziesze W– Maja, m. Stobno,

6 kolizji drogowych;

Gm. Koźminek – 1 wypadek drogowy m.Pietrzyków,3 kolizje drogowe;

Gm. Lisków – 2 kolizje drogowe;

Gm. Mycieln – 4 kolizje drogowe;

Gm.Opatówek- 7 kolizji drogowych;

Gm. Stawiszyn –1 wypadek drogowy ul.Zamurna, 4 kolizje drogowe;

Gm.Szczytniki- 1 wypadek drogowy m.Marchwacz, 4 kolizje drogowe ;

Gm. Żelazków- 8 kolizji drogowych;

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lutym br. policjanci ujawnili na terenie powiatu kaliskiego 26 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i 5 kierujących po użyciu alkoholu, oraz 1 nietrzeźwego rowerzystę.

 

                 OFIARY

                  W m-cu lutym w wypadku ze skutkiem śmiertelnym 1 osoba poniosła śmierć.

 

SPRAWCY

W m-cu lutym br kierujący samochodami osobowymi spowodowali 128 zdarzeń drogowych w tym 9 wypadków drogowych i 119 kolizji drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 wypadek drogowy i 12 kolizji drogowych. Jeden wypadek drogowy i 2 kolizje drogowe spowodowali rowerzyści.